Bookmark and Share

2020 Letní tábor Voděrady: EXODUS

Téma letošního tábora byl „EXODUS". Putování izraelského národa z egyptského zajetí, až do země zaslíbené. Spolu s Mojžíšem jsme zažili 10 egyptských ran, prošli jsme středem moře a unikli tak egyptským vojákům. Postupně jsme dobývali jednotlivá kananejská města. Po pádu Jericha jsme prošli zkouškou víry, při které jsme „neuhnuli jsme ani vlevo ani vpravo“, až  jsme nakonec po splnění 14 etapových her spočinuli v zemi "oplývající medem a mlékem", tedy pizzou, buřty a dalšími skvělými pochutinami Mrkající. Poslední večer jsme prožili u táborového ohně, kde byly při závěrečném vyhodnocení rozdány diplomy a zasloužené odměny Usmívající se.

Tábora se účastnilo 32 dětí, 3 praktikanti, 7 vedoucích, 2 kuchařky, zdravotnice a kněz.

Zážitky z tábora můžete zhlédnout zde.

Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Letní tábor Voděrady 2020
Letní tábor Voděrady 2020

16.08.2020 15:00

Počet fotek ve fotogalerii: 157

Fotogalerie Zobrazit fotky Letní tábor Voděrady 2020